Veteranenhulp

Veteranenhulpverlening

Afbeelding hulpverlening
Er is hulp!

Gelukkig zijn er inmiddels meerdere instanties voor veteranen, waar zij met problemen terecht kunnen. Problemen als gevolg van uitzending naar gebieden, waar al dan niet heftige actie is geweest. Confrontatie met geweld in met name oorlogsgebieden leidt vaak tot psychische en fysieke stoornissen, die een normaal leven bijna niet meer mogelijk maken. Gevolg: traumatisch gedrag dat zich uit in contactproblemen, agressief gedrag, maar ook isolement, waarbij men zich langzaam uit het sociale leven terug trekt. Ook partners worden op een afstand gehouden onder het mom van: "hij/zij begrijpt het toch niet".

Natuurlijk, er zijn ook praatgroepen en veteranencafés. Maar vind je hier de oplossingen voor verwerking van trauma's? Ik denk dat dit niet het geval is. Legt men in een praatgroep zijn ziel bloot? Is er voldoende individuele therapie? Je praat misschien over je ervaringen en legt daarmee jouw ervaring op de trauma’s die de ander in de groep al heeft en omgekeerd ook. Je hoort de traumatische ervaringen van de anderen om je heen en dat vergroot alleen maar je eigen negatieve bagage. En vertel je in de groep makkelijk wat het met je huwelijk doet? Hoe je kinderen tegen je aankijken?

Het is mijn overtuiging dat iedere veteraan met persoonlijke begeleiding en persoonlijke aandacht een heel eind, zo niet helemaal, uit die neerwaartse spiraal gehaald kan worden en zo op weg geholpen wordt naar een weer "normaal" bestaan.