Veteranenhulp

De veteraan en PTSS

Afbeelding PTSS
Waar moet ik naartoe?

De veteraan, vaak onder barre omstandigheden in oorlogsgebieden verbleven, weet als geen ander wat voor een impact dit op zijn of haar verdere leven heeft gehad en vaak nog heeft. Voor velen is dit leven zeer zwaar te dragen. Nachtmerries, agressie, het niet kunnen hebben van een uitgebalanceerde relatie, lichamelijke klachten maken deel uit van een niet meer goed functionerend mens.

Het is van essentieel belang om zo spoedig mogelijk een behandeltraject in te gaan. Voor velen, met name de veteranen uit de periode Indonesië, Korea en Nieuw-Guinea, is die stap (te) groot geweest. Maar ook de mannen en vrouwen die in Libanon, voormalig Joegoslavië en Afghanistan hebben gediend, zijn er zich vaak niet of nauwelijks van bewust welke gevolgen hun ervaringen met zich mee kunnen brengen. Een trauma kan zeer moeilijk te overkomen problemen opleveren. Hoe langer men wacht en ervan uitgaat dat men niets mankeert des te groter de kans op een chronisch trauma. De klachten, veelal ook van lichamelijke aard, zullen niet verdwijnen en vaak verergeren. Behandeling blijft mogelijk, maar het behandeltraject zal langer in beslag nemen. De intensiteit van de behandelingen speelt hierbij ook in belangrijke mate een rol.

Aan chronische trauma's liggen bijvoorbeeld verblijf in een concentratiekamp, oorlogservaringen en gijzelingen ten grondslag. Mensen die goed over hun gevoelens kunnen praten, positief denken en actief omgaan met problemen, lopen een kleinere kans op het ontwikkelen van een post-traumatische stress-stoornis (PTSS). Indien men er niet in slaagt om zonder hulp het dagelijks leven weer op te pakken, blijven de angst en de machteloosheid terugkomen, gepaard gaande met allerlei lichamelijke en psychische klachten. De gebeurtenis heeft psychisch een diepe wond (trauma) geslagen en roept zoveel stress op, dat het dagelijks leven erna (post) ernstig is verstoord.

Het is zeer belangrijk dat men een goed gevoel heeft bij de psycholoog en/of therapeut waarmee men in zee gaat. Er moet een klik zijn. Tezamen wordt besproken hoe het behandeltraject eruit gaat zien. Het wordt raadzaam geacht om de partner hierin te betrekken.